سرطان پوست

با سلام

بسيارى افراد با مشاهده يك برجستگى پوستى سوال مى كنند كه ايا اين سرطان پوستى است ؟ سرطان اكثرا يك زخم قديمى است كه با درمان معمولى زخم بهبود نمى يابد راه تشخيصى قطعى نمونه بردارى يا تكه بردارى ويا بيوپسى است درمان ان بستگى به جواب پاتولوژى دارد ومعمولا چون سرطانهاى پوستى بعلت اينكه در معرض ديد هست زود تشخيص داده مى شود ودرمان ان امكان پذير است واگر كامل برداشته شود واز عدم ابتلاى اطراف و زير ضايعه مطمئن شويم مى توان از عدم عود ان اطمينان يافت

/ 0 نظر / 186 بازدید