لک و پیس

با سلام.من19سالمه بیماری پیسی دارم1سال پیش میخواستم ازدستگاه اشعه استفاده کنم ولی دکتربیمارستان نگذاشت گفت به دلیل اینکه سنم کم است ممکن است باعث رشداین بیماری درجاهای دیگربدنم بشود سال پیش یکی ازهمسن وسال های خودم که اراین اشعه درهمان بیمارستان استفاده کرداستفاده کردگفت مشکلی برای من به وجودنیاورد.فرق بین اشعه(نوردرمانی)بالیزرچیست آیا بالیزر برای همیشه این بیماری ازبین میرود

باسلام خیر پوادرمانى یا درمان با اشعه ماورابنفش باعث گسترش بیمارى نمى شود 'درمان با اشعه ماورا بنفش سالهاى طولانى است انجام مى شود این اشعه در محدوده نور مرئئ است ولى لیزر جدیدا در این بیمارى کاربرد دارد البته قابل پیش بینى نیست که حتما درمان مى شود واگر درمان شد برگشت دارد یا نه

/ 0 نظر / 3 بازدید