جوش

باسلام وخسته نباشید
من دختر21ساله هستم وحدود1سال که صورتم جوش میزنه انواع داروها ومحلول هارومصرف کردم جواب نداد.تااینکه حدود1ماه قرص دکوتان مصرف کردم وصورتم خوب شد(البته جوش صورتم درحدمتوسط)امامتاسفانه چندماه بعددوباره عودکرداینبارشبیه کهیر..دوباره شروع به خوردن کردم الان1ماه وچندروز که میخورم امادچارافسردگی شدم چون درحین مصرف جوش میزنم گاهی به خودکشی فکرمیکنم آقای دکترتوروبه مقدسات قسم جواب منوبدبد..بایدتاکی قرص مصرف کنم؟چراحین مصرف جوش میزنم؟جای جوش روصورتم مونده جوشام خیلی قرمز...امکان داره مشکل هورمونی داشته باشم؟دوره مصرف دکوتان چقدر؟
باسلام .البته باید برای درمان جوش حوصله بیشتری داشته باشید .البته اگر افسردگی بعد از درمان جوش وشروع رواکوتان باشد در مورد ادامه ان باید تجدید نظر کنید .درمورد جوش هورمونی باید ازمایش کنید
/ 0 نظر / 16 بازدید