اسپیرونولاکتون و ریزش مو

باعرض سلام وخسته نباشید بعلت عدم منظم بودن قاعدگی وداشتن ریزش مو به پزشک مراجعه کردم واسپیرونولاکتون 20ودوفاستون20تجویز کردند باتوجه به عوارض اسپیرونولاکتون مصرف انراادامه دهم؟یامیتوانم مصرف انراقطع کنم؟ایادرصورت قطع مصرف این قرص ریزش موی شدیدخواهم داشت؟(درضمن درسونوگرافی کیست های ریز تشخیص داده شد.) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، با سلام خیر بدون نظر پزشک معالج نه دارو زیاد و نه کم کنید وحتما اگر مشکلى با مصرف دارو دارید به پزشکتان اطلاع دهید ،بله اگر با مصرف این دارو ریزش مو کم شده با قطع ان ریزش تشدید مى شود ،کیستهاى ریز حتما باید پیگیرى و درمان شوند

/ 0 نظر / 47 بازدید