شوره شدید

 

                                                            با سلام آقای دکتر موهای همسرم به طور ارثی ریزش دارد ولی او از ماینوکسیدل و شامپوی bio clin استفاده میکند 1. این روش چفدر تاثیر دارد؟ 2. سر همسرم به شدت شوره دارد ولی در بعضی مواقع شدت آن کم و زیاد میشود آیا میتواند ناشی از بیماری صدف باشد(به دلیل استرس بالای او حین کار) و یا ناشی از داروی مورد استفاده اوست؟ مرسی  
باسلام   روش خوبی است وموثر بله احتمال دارد که به علت بیماری سوریازیس ویا دائ الصدف باشد که در این صورت ضایعات قرمز رنگ روی ارنج وزانو ممکن است داشته باشد وبا کمخوابی واسترس تشدید می شود                                                     
/ 0 نظر / 5 بازدید