پوست چرب

سلام دختری ۲۱ساله هستم پوستم چرب است اما با این وجود قسمت پیشانی چروک های نسبتا عمیقی دارم و چند سال است که لک قهوه ای برجسته ای روی گونه چپم مشهود شده لطف بفرمایید اگر دستور عملی هست قید بفرمایید باسپاس بیکران ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، با سلام چربى پوست ژنتیکى است اگر مشکلى با ان ندارید نیاز به درمان ندارد واگر ازاردهنده است با شستشوى مکرر ومصرف صابون مخصوص پوست چرب و در صورت نیاز شروع داروهاى کاهش دهنده چربى پوست باید صورت گیرد ،چروک پیشانى بهترین کار تزریق بوتاکس تحت نظر متخصص پوست است ودر غیراینصورت کرمهاى ضد چروک البته نوع فاقد چربى را شروع کنید ولک قهوه اى ،دورى از افتاب ،استفاده مرتب از ضدافتاب فاقد چربى وشروع کرم هاى روشن کننده پوست

/ 0 نظر / 52 بازدید