بهترين دارو

اين سوال مرتب در مطب وكلينيك توسط مراجعين مطرح مى شود ،بايد بگويم بهترين وبدترين چيز در دنيا نسبى است ،انتى بيوتيك براى يك بيمار عفونى كه مبتلا به يك بيمارى عفونى است خيلى خوب است ولى ايا اگر كسى ناحيه اى از بدنش عفونت ندارد برايش خوب است ،اگر يك مسكن خيلى سريع درد مفصل را برطرف مى كند ميشود به بيمار زخم معده داد ؟ پس با توجه به شرايط هر فرد متفاوت است مثلا كسى كه پوست چرب دارد ،كسى كه پوست خيلى روشن دارد با كسى كه پوست خشك دارد ويا پوستش سبزه هست يك نوع ضد افتاب برايشان بهترين است طبيعى است كه اينطور نيست پس داروهاى مصرفى خودمان را هرچند مفيد باشند به ديگران توصيه نكنيم
/ 0 نظر / 160 بازدید