ليزر موى زايد وتعداد جلسات

با سلام

براى رفع موى زايد چرا جلسات مكرر دارد ،موهاى انسان در همه قسمتها در تمام طول عمر در حال رشد،استراحت وتوقف رشد وسپس رشد مجدد هستند يا اناژن ،كاتاژن ،تلوژن وسپس اناژن يعنى يك دوره رشد بعد استراحت كوتاه بعد خواب وبعد رشد مجدد بطورمثال موى سر سه تا هفت سال رشد مى كند دوهفته استراحت دارد سه ماه خواب دارد بعد دوباره سه تا هفت سال رشد مجدد وچون در هربار ليزر موى زايد فقط موهايى كه در فاز رشد هستند صدمه مى بينند ودر ان زمان تعدادى مو در فاز كاتاژن وتلوژن هستند واز اين اسيب مصون مى مانند جلسات ليزر مو بايد با فاصله تكرار شود تا در ماههاى بعدى موهايى كه قبلا در فاز رشد نبودند به فاز رشد بيايند و در ان جلسه بعدى اسيب ببينند وبه همين ترتيب چندبار ليزر تكرار مى شود تا همه موها به فاز رشد بيايند و در معرض صدمه ليزر قرار گيرند واز بين بروند


/ 2 نظر / 425 بازدید
hemajenum

سلام . من روی لبم برجستگی کوچکی هست که دکتر گفته همانژیومه . ایا میتونم برای قرینه سازی ژل تزریق کنم ؟ خونریزی نمیکنه ؟

hemajenum

سلام . من روی لبم برجستگی کوچکی هست که دکتر گفته همانژیومه . ایا میتونم برای قرینه سازی ژل تزریق کنم ؟ خونریزی نمیکنه ؟