کاشت مو

با یلام و خسته نباشید خدمت دکتر عزیز حدوده ششماه پیس کاشت مو کردم موها کاملا در آمد تا یک ماه پیش زخماایی رو سرم به وجود آمده بود که خشک سده بود سرم هم میشستم از ترسه اینکه مواای کاشته شده آسیب ببیند ماشه کم میدادم تا اینکه چن روز پیش در اثر شانه کرده یکی از زخم ها خود به خود کنده شد ونزدیکه ده تارمو بهش چسبیده بود میخاستم ببینم آیا از ته ریشه کنده شده موها آیا دوباره در میان موهایی که با زخمه کنده شده بودند ..................................................................................................................................................................... با سلام البته شما باید بگویید موها از ریشه کنده شده یا نه چونکه دیده اید من که ندیده ام تا بتوانم بگویم از ریشه بوده یا ساقه ها ،ولى بطورکلى بعد از شش ماه نباید زخم باشد وباید پیگیر علت ان باشید وحتما توسط پزشک خودتان ویا متخصص پوستى که در دسترستان باشد ویزیت شوید ضمنا اگر موى کاشته شده اى تا شش ماه بعد از عمل کاشت مو در محل جدید مستقر نشده باشد دیگر امکان ادامه زندگى ندارد واز بین رفته است ولى اگر جدیدا زخم ایجاد شده وریشه ان در محل ارتباط خونى برقرار کرده دیگر به راحتى از بین نمیرود ومجددا ساقه جدید تولید مى کند

/ 0 نظر / 83 بازدید