جوش مقاوم

چرا درمان جوش مشكل هست وگاهى كمتر به درمان پاسخ مى دهند با سلام بدليل اينكه درمان جوش كمى نياز به زمان دارد وهمچنين حوصله ،درمان جوش مثل يك عفونت گلو يا يك ناراحتى گوارشى نيست كه با چند روز درمان دارويى برطرف شود بايد چند ماه پيگيرى شود ،وقتى درمان جوش شروع مى شود يك بهبودى فورى ايجاد مى شود كه بسيارى از افراد تصور مى كنند جوش خوب شده و درمان را جدى پيگيرى نمى كنند واين درمانهاى نامرتب منجر به مقاوم شدن جوشها به درمان مى شود

/ 0 نظر / 348 بازدید