اگزما

با سلام

اگزما بيمارى شايعى است ودر واقع يك نوع خشكى بيش از حد پوستى است در هركجاى پوست بدن مى تواند اتفاق بيفتد ولى شايعتر در روى پوست دست وصورت كه در معرض اب ،صابون ،سرما ،گرما ،افتاب واسيبهاى محيطى است اتفاق مى افتد اگزما معمولا با خارش ،سوزش ،پوسته پوسته شدن ودر موارد پيشرفته تر ترك خوردن همراه است ،تشخيص ان اكثرا با مشاهده امكان پذير است نمونه بردارى تشخيص قطعى است ولى كمتر لازم مى شود واساس درمان ان كمترشستن وبيشتر چرب نگه داشتن است وبراى درمان قطعى شناخت عامل ايجاد كننده بيمارى و دورى از انها ضرورى است ودرمان دارويى سرعت بهبودى را افزايش مى دهد

/ 0 نظر / 308 بازدید