تغییر خط مو

سلام تغییر خط مو با لیزر یا هر روش دیگری امکان پذیر است آیا؟منظورم موهای روی پیشانی و شقیقه ها است؟ متشکرم

باسلام

اگر بخواهید عقب تر برود بله با لیزر امکانپذیر است واگر بخواهید جلوتر بیاید با کاشت مو امکان پذیر است

/ 0 نظر / 3 بازدید