ابله مرغان واسکار سلام من17سالمه وهفته پیش آبله مرغون گرفتم.متاسفانه دوتاگودی روصورتم مونده.خواستم بدونم لیزرعوارض نداره؟واینکه قیمت تقریبی لیزر رو هم بهم بگین مرسی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، باسلام لیزر و هر وسیله دیگر اگر توسط پزشک متخصص مربوطه استفاده شود خیر مشکلى ندارد ،اگر ناحیه فرو رفته باشد اول باید پانچ شود بعد از یک هفته لیزر روى ان انجام استح