سلام من در سن ۳سالگی بااب جوش پایین کمرم نزدیک به زانوم سوخته بوده جای سوختگی سه لکه برجسته وسفت شده ایا درمان میشه یانه ۱۳سالمه ممنون ازشما ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، باسلام احتمالا گوشت اضافه اورده ،باید تزریق ولیزر ویا فریز بشه تا هم نرم بشه وهم کوچک وهم همسطح پوست وبعد بتدریج پوست همرنگ مى شود ویا نزدیک مى شود