ماه گرفتگی سلام من امسال آفتاب گرفتم و بعد از اول روی شانه ام خال قرمز کوچک زد و همین طور روی سینه ام.احساس می کنم دارن زیاد میشوند.باید چه کار کنم؟و آیا خال قهوه ای را هم می شود لیزر کرد؟ آرزو 24 ساله نویسنده: آرزو [lovablegirl_66@yahoo.com] پاسخ به نظر باسلام این ها خال است مى توانید لیزر وىا عمل کنید بله خال های قهوه ای را می شود لیزر کرد