نویسنده: nobody

یکشنبه، 23 شهریور 1382، ساعت 8:36

سلام . میخواستم در مورد گونه گذاری بپرسم .آیا بدون عمل و فقط با دارو و ژل امکان پذیر هست ؟ ( و در صورت امکان نام ژل)

E-mail:  ali_secret65@yahoo.com

باسلام

بله با داروی جوودرم ونیز جلپاج بصورت تزریقی می توان به این هدف نایل شد