باسلام
اقای دکتر
فرق داروهای دکوتان و رواکوتان و اکوتان چیه
کدوم موثرترند
من پیش پزشک رفتم گفت دکوتان بگیر بهتره اونو بگیر ولی بعضی میگن رواکوتان
حالا موندم کدوم بهترن
متشکرمیشم راهنماییم کنید
من منتظر پاسختون از طریق میلم هس
باسلام همه این دارو ها اگر مقدار 20میلیگرم ایزوترتینویین داشته باشند با یکدیگر فرقی ندارند .بهرحال رواکوتان ساخت  ROCH المان اگر اصل باشد معمولا مثل بقیه داروهایش از کیفیت بیشتری برخوردار است