نویسنده: علی

سه شنبه، 18 شهریور 1382، ساعت 10:33

با سلام. ایا با مصرف پروپشیا موهای ریخته شده در میاید.؟

E-mail:  alizaare@hotmail.com

URL:  وارد نشده است

 

باسلام

بله موههای کرکی سر تبدیل به موی دایمی می شود