با سلام
دختری 21 ساله هستم که به علت کاهش وزن 20کیلویی سایز خودم را به ایده آل رسوندم.اما اکنون بدنم بسیار شُل شده و سینه هایم دِفرمه شده.باتوجه به اینکه خانواده ام تاقبل از ازدواجم با پروتز و جراحی مخالفند خواهشمندم جوابی روشن دهید که آیا فقط تزریق ژل میتواند مشکل بدشکلی سینه هایم راحل کند؟(حدودأ هزینه آن چقدراست؟)
ضمن اینکه  دوام نداشتن تاأثیر ژل در سینه چقدر صحت دارد؟
باتشکراز سایت خوبتون...
باسلام بیماریهای پستان و تزریق ژل در تخصص جراحان محترم عمومی است و همچنین پروتز سینه این پاسخ را برای چند سوالی که در این مورد بود با هم دادم .از محبت شما سپاسگزارم