با سلام .
من دارای موهای معمولی هستم . موهایم کم پشت نیست ولی دوست دارم که پیشانی ام کوچکتر شود . در حال حاضر موهایم کم نیس ولی 1 سانت از موهای جلوی سرم یه کم . کم پشت شده و می خواهم بدانم ایا جلوی سر و پیشانی که موهای ظریفی دارد یا پیشانیم که بلند است می توان با کاشت مو کوچکتر کرد ؟
به طوری که اندازه ی موهای معمولیم شود ؟  

باسلام بله میشود کاشت انجام دا د ولی توجه داشته باشید خط رویش مو در ظاهر شما خیلی تاثیر گذار است نکند چهره غیر عادی ایجاد کند من الان یک بیمار دارم که قبلا این کار را کرده ولی متاسفانه توجه لازم نشده و چهره خوبی ندارد بخصوص که موهای پشت ان ناحیه ریخته و من مشغول لیزر ان هستم و ظاهرا فردی که عمل کرده نیز الان ناپدید شده و پزشک هم نبوده .دقت لازم فراموش نشود                                                      

                                                                نویسنده: tina