سلام.
زگیلهای تناسلی کوچیک رو میشه با مصرف "ورومال" ازبین برد؟آسیبی به بافت موضع نمیزنه؟
باسلام استفاده از داروهای اسیدی در ناحیه صورت .زیر بغل ونواحی چین دار  بعلت ظرافت پوست واحتمال اسکار توصیه نمی شود .بهتر است از فریز ویا لیزر ویا المن استفاده کنید