سلام دختری هستم 29 ساله دو سالی هست که در اطراف چشمم جوشهای سفیدی وحود دارد . می خواست بدونم برای این جوشها برم دکتر یا از طریق کرم خاصی میشه مشکلمو حل کنم.

باسلام  برجستگی های دور چشم علل گوناگونی دارد . با این توضیح احتمالا میلیا است و درمان داروئی ندارد .باید پاکسازی شود