نویسنده: علی
شنبه، 23 فروردین 1382، ساعت 18:17

باسلام لکه های سفید روی ÷وست صورت به چه دلیل است

------------------------
با سلام .
لک های سفید صورت علل گوناگونی دارد لازم است تا توضیحات بیشتری بفرمایید