آیا مصرف قرص مینوستاد برای کسی که قصد بارداری دارد اشکالی دارد؟ آیا در زمان بارداری می توان ازاین قرص استفاده کرد؟ آیا مصرف همزمان قرص مینوستاد با قرص کلومیفن اشکالی دارد؟ باتشکر
این دارو که ترکیب ژنریک ان مینو سیکلین است در دوران حاملگی ممنوع است .بنابراین اگر قصد حاملگی دارید احتیاط کنید