نویسنده: 2222

یکشنبه، 9 شهریور 1382، ساعت 23:28

salam aia dorost az ke migoiand kerem haye zed aftab mojeb saratan migardad lotfan sari an javab so al man ra bedahiiiiiiiiiiiiiiddddddddd

E-mail:  وارد نشده است

URL:  وارد نشده است

با سلام

خیر صحیح نیست.توضیح اینکه دستور صحیح کرم ضد افتاب همه روزه و هرسه ساعت یکبار باید مصرف گرددوبا این وجود باید از افتاب مستقیم دوری کرد.شاید اگر کسی هر دارویی را بطور صحیح استفاده نکند فایده لازم از ان نگیرد بنابراین نمی تواند این سهل انگاری را به حساب ان دارو بگذارد