سلام داکتر صاحب
درقدم نخست صحت مندی شما و عمر طویل را ازبارگاه ایزد متعال خواهانم  ازمدتی 6 سال میشود که ازموی رفتگی که دارم رنج میبرم با موضوعات که درسایت قشنگ وعلمی شما خواندم تشویق شدم تا موهای خود را تداوی کنم وازرنج که دارم رهای یابم ازاین لحاظ داکتر صاحب میخواهم با من تماس داشته باشید که به بیماستان شما بیایم وعمیله کاشت مو صورت گیرد ممنون تانخواهم بود من درافغانستان درکابل استم ایا شما کدام نماینده گی درافغانستان دارید وایا کسی است که دراینجا با ایشان درمورد رفتن به تهران با ما همکاری نموده تا هرچه زودتر ازاین مشکل رهائی یابم شماره تماس من 0799675862 خداوند شما را نگاه کند .
باسلام از محبت شما ممنونم . من در انجا کسی را نمی شناسم و نمی دانم چگونه می توان به شما کمک کرد . ولی بهر حال به منشی گفتم با شما تماس بگیرد