سوال: 

با سلام
مدتی طولانی است که قسمتی پوست سرم پوسته پوسته  و قرمزمیشودوپس از مدتی به این قسمت ها اضافه میشود برخی از پزشکان شهرم این بیماری را اگزما و برخی دیگر آن را قارچ مینامند اما داروهای هیچ کدام از پزشکان ثمربخش نبوده بلکه بیماری ام را تشدید کرده استو به قسمت هایی از پوست سرم اضافه شده است با توجه به این که 16سال سن دارم لطفاعلت بیماری ام را بگویید در ضمندر حال حاضر از شامپوی سلنیو سولفاید5/2%و صابون گوگرد و مراغه استفاده میکنم

 

---------------------------------------------------------

پاسخ: 

باسلام  نام این بیماری شما درماتیت سبوره است .اگر شامپوی ضد شوره مصرف کنید معمولا مشکلنان حل می شود .در غیر این صورت محلول ضد شوره  هم می توانید با شامپو مصرف کنید .در نهایت مشاوره با متخصص را هم مد نظر داشته باشید