1-آیا اثر این دارو دائمی اگر به مدت زیاد مصرف شود مثلا 2-3 سال؟
2-میگن قرص 1 میل فینپشیا روزانه یکی مصرف شه اگه شبها مصرف کنیم مسئله ای داره؟
3-مثلا اگه من امشب ساعت 10 قرص رو بخورم فردا شب هم حتماً باید  سر ساعت 10 بخورم یا کمی دیرتر و زودتر فرقی نداره؟

باسلام خیر اثر دارو دائمی نیست با قطع درمان اثر ان از بین می رود .خیر توصیه ای برای مصرف حتمی در شب ویا روز نشده ولی بهتر است فاصله هر ٢۴ساعت یکبار مراعات شود