سوال: با سلام اقای دکتر :19 سال سن دارم صورتم فوق الاده جوش می زد جوری که هر 1 می لی متر جوش داشت من برای درمانه  ان به المان و چین رفتم واقع ان موجزه شد ولی فقط اقای دکتر صورتم قرمز شده  جوش نیس ولی انگارگوشت صورتم کنده شده البته فقط روی لپم خواهشن بگین باید چی کار کنم خیلی هم دکتر رفتم ولی خوب نشد !؟ناراحتناراحت دیگه دارو دیوونه می شم این قدر دکتر رفتم .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاسخ: با سلام حالا انهایی که گاهی از پاسخ نگرفتن شکایت دارند قضاوت کنند چگونه می توان به این سوال پاسخ داد .بهر حال اگر جوش باشد قابل درمان است