سوال: 

با سلام
آقای دکتر من مرتضی هستم که هم برای عمل جراحی بخیه  خط گوشه لب و اربیوم گونه نزد شما آمدم .وحدود بیست روز از عمل بخیه من می گذرد می خواستم از شما جویا بشم که چه موقع جهت لیزر ومحو شدن این خط گوشه لب به کلینیکتان بیایم ؟
ممنون ازشما

-------------------------------------------------------------------------------

پاسخ:

باسلام  بعد از ترمیم محل عمل و ترجیحا قبل از گذشت یک ماه زمان خوبی برای درمان لیزر است . ولی بهر حال در مورد هر فرد و نتیجه عمل زمان ونوع عملی که باید انجام شود متفاوت است  که باید مراجعه کنید تا دقیق تر به شما بگویم