سوال:

من لیلا 25 ساله هستم روی سطح بینی و بیشانیم در اکثر موارد قرمز رنگ است مادرم میگوید از زمان تولدت بوده مثله یک خال باید چه کاری انجام دهم آیا با لیزر برطرف می شود.

-------------------------------------------------------------------------------

پاسخ:

باسلام خال های عروقی مادرزادی را می توان با لیزر درمان کرد در مورد شما باید ببینم اگر امکان داشت حتما انجام می دهیم