ن ریش مو دارم بر اثر استرس بشدت نگرانم مورد تمسخر قرار گرفته ام وهمچنین موهایم را زیاد دست کاری می کنم راهنمایی کنیدخداحافظ

نویسنده:
مریم

باسلام

اگر منظور موی زاید در ناحیه چانه (ریش)است باید لیزر کنید بهبود می یابد .بهتر است دستکاری نکنید