با سلام خدمت شما لطفا بفرمائید علت اینکه هنگام کوتاه کردن موی سر و ناخن چرا احساس درد نمی کنیم ؟این سوالیه که دخترم از من کرده و قادر به جواب اون نیستم.با تشکر.
red_night10@yahoo.com
نویسنده:
رضوان

-----------------------------------------------------------------------------------------

باسلام 

 در ناخن ومو گیرنده حسی و عصب موجود نمی باشد .به همین دلیل حس درد به مراکز عصبی و مغز منتقل نمی شود و فرد با کوتاه کردن مو و ناخن احساس درد ندارد