با عرض سلام
روی پایم خالی قهوه ای مدور به قطر 3 میلیمتر داشتم که با ناخن آن را کندم. مجددا این خال رشد کرده ولی حالا حاشیه نامنظم  دارد. آیا خطرناک است و باید برای معاینه مراجعه کنم؟ با تشکر

---------------------------------------------------------------

باسلام  اکثر خالها خوش خیم هستند در بعضی موارد با ید بررسی بیشتری روی خال جهت اطمینان از خوش خیم بودن ان انجام داد که یکی رشد ناگهانی .تغییر رنگ . پیدایش حاشیه نامنظم . ترشح و خونریزی که البته باید نمونه برداری و جهت اسیب شناسی فرستاد