سلام

من به پزشک مراجعه کردم و با دیدن لک ناحیه پشتم به من گفتند خال است و برای لیزر به این مرکز معرفیم کردند ایا درمان قطعی است اسم خالمbeckerاست.

با تشکر
نویسنده:
نگار

 

---------------------------------------------------------------------------------------

باسلام

خال بکر در زمان بلوغ وبیشتر در خانمها وبیشتر در ناحیه کتف وبازو اتفاق می افتد در اغلب موارد به درمان با لیزر پاسخ می دهد می توان ابتدا تست کرد