تبخالسلام.جناب دکتر خسته نباشید.سالهاست دربازو و قسمت بالای ران من نقطه های سبز رنگ کوچکی به اندازه یک نقطه به وجود می آید که نمی دانم چیست؟و وقتی آن را فشار می دهم چرک سبزرنگی از آن بیرون می آید.ضمناً همیشه در کشاله رانم تاولهای چرکی بزرگی می زند.لطف کنید عامل ایجاد این تاولها را توضیح دهید.با تشکر.

---------------------------------------------------------------------------------------

با سلام
با توجه به این توضیح احتمالا این یک نوع کیست اپی درمال پوستی است ،که نیاز به جراحی دارد چون باید غلاف کیست خارج شود به همین دلیل اگر فقط ترشحات را خارج کنید دوباره تشکیل می شود