نویسنده: ایران

چهارشنبه، 8 آذر 1385، ساعت 0:16

من خانمی هستم ۴۲ ساله . صورتم افتادگی زیاد پیدا کرده و شل شده . آیا می توانم جراحی پلاستیک بکنم ؟ لطفاً آدرس یک فوق تخصص جراحی پلاستیک را به من بدهید . از تهران

E-mail:  Mta3752002@yahoo.com

جناب اقای دکتر امیری زاد خیابان افریقا بالاتر از جهان کودک تلفن  ۸۸۷۸۶۲۱۹