سعیده زادقناد

جمعه، 26 آبان 1385، ساعت 16:6

با سلام
مدتی است که خال های پر رنگی در صورتم ظاهر شده که در حال زیاد شدن استُ و نیز لکه های زیادی هست که کم کم پر رنگ می شود با توجه به سابقه ارثی خال آیا پاکسازی پوست درمانی موثر است و امکان بازگشت وجود ندارد؟

E-mail:  zadghannad@yahoo.com

باسلام

سوالات زیادی در مورد خال و لک می شود که لازم است توضیحی بدهم که من معمولا جواب که می دهم فرض را بر این می گذارم که فرق ان را می دانید اصولا خال تومور خوش خیم پوستی است و فقط با عمل ویا لیزر می توان درمان کرد و اگر صحیح برداشته شود برگشت نمی کند ولی لک و کک مک با دارو و یا پیلینگ ویا میکرو ویا لیزر انجام می شود و اگر دوری از افتاب رعایت نشود حتما عود می کند