نویسنده: لیلا

یکشنبه، 7 آبان 1385، ساعت 12:27

باسلام
صورت ناهمواری دارم آیا لایه برداری کمک میکند ؟لذا خواهشمند است راهنمایی نمایید.

E-mail:  roksana56m@yahoo.com

باسلام

یکی از راههای برطرف کردن نا همواری پوست لایه برداری یا پیلینگ می باشد،اگر حوصله کنید و درمان کامل و به دفعات انجام دهید نتیجه قابل قبولی ایجاد می کند.پیلینگ گلیکولیک اسید قابل تحمل تر وکم عارضه است