نویسنده: الهام لگزیان

دوشنبه، 8 خرداد 1385، ساعت 0:57

من مدتی قبل بر اثر شوک یک تصادف قسمتی از موهام ریخت ولی با مصرف این دارو دوباره مو رویش کرد اما در اون قسمتهاداره موهام سفید می شه لطفا؛ راهنماییم کنین

E-mail:  www.elham_mehrabonn@yahoo.com

باسلام

این نوع ریزش مو الوپشی اره اتا است،موها دوباره برگشت می کنند و در ابتدا سفید است با ادامه درمان سیاه می شود