نویسنده: milad
چهارشنبه، 4 تیر 1382، ساعت 21:45

سلام برای از بین بردن زردی پوست وموی زائد صورت میتوان از لیزر استفاده کرد؟ ایا ضرری دارد؟

E-mail: وارد نشده است
URL: وارد نشده است
***********************
باسلام
موی زاید بخوبی با لیزر از بین می رود ولی زردی پوست بستگی به علت ان دارد واگر از متخصص پوست کمک بگیرید ضرری برای شما ندارد