نویسنده: امیر

سه شنبه، 22 آذر 1384، ساعت 17:1

باسلام یک جای زخم حدود یک سانت در نیم سانت در قسمت گونه من وجوددارد که مانع در آمدن موی ریش در آن قسمت شده آیا می توان کاری کرد که جای زخم از بین برود یا در آن قسمت مو رشد کند ؟

E-mail:  teenjime@yahoo.com

باسلام

باقی ماندن جای زخم قبلی روی بدن را اسکار گویند اگر فولیکولهای مو از بین رفته اند ترمیم موی ان شاید به جراحی نیاز داشته باشد ولی جای زخم با لیزر می توان کمک کرد