نویسنده: yousef

جمعه، 27 آبان 1384، ساعت 20:33

می خواهم در مورد بیماری پاراپزوریازیس توضیح دهید این بیماری پوستی چقدر جدی است.اسمال پلاگش آیا با پمادها حل می شوداصلن چقدر باید جدی اش گرفت.

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

پاراسورایزیس یک بیماری با علت نامعلوم وبه شکل ضایعات پوستی کوچک وبیضی شکل وقهوه ای و یا زردرنگ با سطح پوسته پوسته دیده می شودضایعات معمولا کوچکتر از ۵ سانتی متر است بیماری خوش خیم مزمن ومقاوم به درمان است بیشتر روی تنه و قسمت انتهایی دست و پا درگیر می شود بعضی بدون درمان و بعضی برای سالها و یا دهها سال بدون اینکه به حالت بدخیمی برود باقی می ماند، گاهی با پماد وگاهی به کمک اشعه ماورابنفش  B ویا A  قابل‌درمان‌است