نویسنده: amirpooyan

دوشنبه، 2 آبان 1384، ساعت 11:35

برای رفع جوشها ی روی کتفم از ژل و محلول اریترومایسین استفاده کردم بعد از ۷ روز جوش جدیدی نداشتم و بقیه جوشها هم خیلی از التهابشون کم شده و رو به بهبودند . من باید چه مدت این درمان را انجام دهم ؟ تا وقتی که جوشها خوب شوند و آثارشون هم محو شود و پوست سالم نمایان شود و یا اینکه فقط بعد از اینکه همگی از التهاب افتادند دارو را قطع کنم ؟

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

سعی کنید تحت نظر پزشک باشید تا به موقع نسبت به قطع درمان راهنمایی شوید ولی بطور کلی دوره درمان جوش طولانی است در کوتاه مدت قطع نکنید