نویسنده: صدرا

سه شنبه، 24 آبان 1384، ساعت 14:13

سلام مدتی است ابروهایم ریزش پیدا کرده است ، در ضمن آزمایش پوست سرم قارچ نشان داده است. لطفا برای جلوگیری از این ریزش ابرو مرا راهنمایی کنید .

E-mail:  وارد نشده است

باسلام

توضییح نداده اید که برای موهایتان چکار کردید بهر حال قارچ مو بسیار مسری است احتمالا سرایت کرده حتما به یک متخصص پوست مراجعه کنید تا درمان شروع شود،چون این نوع ریزش دیگر جایگزین نمی شود در صورتیکه دیر درمان کنید