نویسنده: فرزانه

جمعه، 27 آبان 1384، ساعت 12:38

با سلام دختری 21 ساله ام که دچا ر ریزش وکم پشتی مو هستم. تا 16 سالگی موهای پر پشت داشتم اما کم کم ریزش موهایم شروغ شد که در 18 سلگی ویک با رهم در19 سالگی بسیارشدید شدالبته از سن 14 سالگی موهایم به شدت چرب شد ند که اکنون این چربی تقریبا از بین رفته .به چند پزشک مراجغه کردم .1.5سال در 17 سالگی دیان مصرف کردم موثر بود ولی بغد از قطع دوباره ریزش شروع شد.اکنون ذیگر دیان مصرف نمی کنم .حدود 3 سال است که مداوم مایناکسیدل مصرف میکنم هینطور محلول های ویتامینه مو. موهای تازه در امده هم بستار نازکند .

E-mail:  وارد نشده است

در باره ریزش مو خیلی صحبت شده به ارشیو مراجعه نمایید حتما تحت نظر پزشک درمان را ادامه دهید چون اگر درمان اکنون توجه نشود بعد خیلی نمی شود کمک کرد