نويسنده: تهران20

يكشنبه، 5 تير 1384، ساعت 13:49

آقاي دكتر سلام . من قبلاً يكبار در مطب شما براي ريزش موهايم مراجعه كردم اما اين مشكل هنوز درمان نشده و خارش زياد سر و ريزش مو مرا اذيت مي كند جلوي سرم خيلي خالي شده در تجويز شما يك شامپو بود كه نامش را فراموش كردم خارجي بود و يك محلول كه هر شب استفاده مي كردم ولي فايده اي نداشت با توجه به دور بودن فاصله محل زندگي من تا محل كار شما خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد.

E-mail:  zahramoer@yahoo.com

باسلام

درمان ريزش مو يکسال است حتما بايد پی گيری کنيد يا حداقل همان درمان را تا ويزيت مجدد ادامه می داديد