نویسنده: کیوان

دوشنبه، 23 خرداد 1384، ساعت 20:18

با سلام جهت برداشتن زگیل تناسلی چه راهی پیشنهاد می کنید،ایا لیزر راه مطمئنی است

E-mail:  hamishehtanha2000@yahoo.com

باسلام

بهترین درمان فریز است،ولی لیزر و کوتر نیز روش مفیدی است