نویسنده: saman

شنبه، 24 اردىبهشت 1384، ساعت 8:48

سلام ممنون که به این سرعت جواب دادید . من سامان هستم آقای دکتر لطفا بفرمایید جهت برداشتن آن میتوانم به شما مراجعه کنم یابه بیمارستانی جایی باید بروم و راست هزینه آن چقدر میراشد؟و بعد از برداشتن آن آیا مجددا رشد خواهد کرد؟

E-mail:  samanrt@yahoo.com

باسلام

بهر حال جراحی بیماریهای پوست مربوط به ما متخصصین پوست می شود،احتمالا حدود سی هزار تومان و عود نخواهد داشت،البته پاسخ قطعی بعد از معاینه و تشخیص قطعی خواهم داد