نویسنده: فرزانه

چهارشنبه، 31 فروردین 1384، ساعت 12:35

باسلام آقای دکتر لطفا در خصوص جراحی پوست درمابریشن توضیح دهید.بعد از عمل چه زمانی طول می کشد تا پوست و صورت به حالت اولیه برگردند و التهاب و ورم صورت چه زمانی خوب می شود

E-mail:  وارد نشده است

URL:  وارد

باسلام

بستگی به رنگ پوست وشدت عمل ونوع عمل متفاوت است،بطور متوسط دوماه بعد باید بهبودی حاصل شود